Kúpna zmluva č. 45/2019

Kúpna zmluva č. 45/2019, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti pozemku parcely registra "C" KN parc. č. 8879/1 o výmere 20 m2- zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 26. 3. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.4.2019 | Počet zobrazení: 343
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.