Kúpna zmluva č. 412 000119

Kúpna zmluva č. 412 000119, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2007/3, druh pozemku: záhrady o výmere 95 m2, v k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 04.03.2019
Zverejnená dňa: 26.03.2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.3.2019 | Počet zobrazení: 480
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.