Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288811731800

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288811731800, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena in rem. na novovytvorených pozemkoch parc. č. 13608/162 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 a parc. č. 22246/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 310 m2, podľa GP č. 18/2017, v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorená dňa: 26.02.2019
Zverejnená dňa: 07.03.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 7.3.2019 | Počet zobrazení: 291
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.