Kúpna zmluva č. 412 000219

Kúpna zmluva č. 412 000219, ktorej predmetom je predaj novovzniknutých pozemkov registra C KN parc. č. 1671/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a parc.č. 1671/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, k. ú. Devínska Nová Ves.

Uzatvorená dňa: 25.02.2019
Zverejnená dňa: 07.03.2019
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.3.2019 | Počet zobrazení: 549
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.