Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506571700/0099

Uzatvorený dňa 28.02.2019 za účelom prevodu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506571700/0099 zo spol. Neo-Real, spol. s r.o. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena na spol. MTS SVK Development 01, s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena

Dátum uzatvorenia: 28.02.2019

Dátum zverejnenia: 28.02.2019
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.2.2019 | Počet zobrazení: 480
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.