Rámcová dohoda č. MsP/19/00007 na čistiace a hyg. výrobky

Rámcová dohoda č. MsP/19/00007 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova č.5, Bratislava. Predmetom dohody je nákup čistiacich a hygienických prostriedkov po dobu jedného roka. Maximálna cena predmetu dohody je 13.999,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 28.2.2019.
 

Odkazy


 
 


 

Aktualizácia: 28.2.2019 | Počet zobrazení: 4818
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.