Rámcová dohoda č. MsP/19/00002 o modernizácii kamier MKS

Rámcová dohoda č. MsP/19/00002 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra. Predmetom zmluvy je modernizácia kamier MKS podľa prílohy č.1. Cena predmetu dohody je 1.698,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 28.2.2019.
 

Odkazy


 
 


 

Aktualizácia: 27.2.2019 | Počet zobrazení: 3878
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.