Prenájom voľného nebytového priestoru - podchod Hodžovo námestie - NP č. 1.43

K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
HodzovoNamestie_NP_1_43_a
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
 

Aktualizácia: 20.2.2019 | Počet zobrazení: 2637
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2019
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.