Zámery na nájom a predaj nehnuteľností - MsZ 7.3.2019

K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer na predaj pozemkov a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy - materiály budú predložené na rokovanie MsZ dňa 7.3.2019
 

 
 
 

Aktualizácia: 20.2.2019 | Počet zobrazení: 905
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2019
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.