Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 01 v znení Dodatku č. 08 83 0330 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 01 v znení Dodatku č. 08 83 0330 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0330 13 00
Nájomca: Ing. Ján Podolský a Ing. Eva Podolská
Dátum uzatvorenia dohody: 01.02.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
 

 
 


 

Aktualizácia: 1.2.2019 | Počet zobrazení: 640
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.