Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica

Číslo: MAGBO1800069
Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica pre účely stavby: „Polyfunkčný dom Údernícka ul. I. a II. – Petržalka“, SO 114 – Svetelná križovatka ulíc Kopčianska – Údernícka, PS 608 Cestná svetelná signalizácia križovatky ulíc Kopčianska - Údernícka.
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 11.1.2019
Dátum zverejnenia: 15.1.2019
Dátum platnosti do: 10.1.2021
Dodávateľ: FREDRIKSSON, s.r.o.
IČO: 36 846 520
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a v súlade s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným Mestskou časťou Bratislava – Petržalka ako príslušným stavebným úradom prvého stupňa, na stavbu „Polyfunkčný bytový dom Údernícka ul. I. a II. - Petržalka“, je upraviť časti miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica vybudovaním novej svetelne riadenej križovatky ulíc Kopčianska a Údernícka. V rámci stavby „Polyfunkčný dom Údernícka ul. I. a II. – Petržalka“ sa vybuduje stavebný objekt: SO 114 – Svetelná križovatka ulíc Kopčianska – Údernícka a prevádzkový súbor: PS 608 Cestná svetelná signalizácia križovatky ulíc Kopčianska - Údernícka.
 

 
 


 

Aktualizácia: 15.1.2019 | Počet zobrazení: 2041
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.