Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509951800/0099

Zmluva uzatvorená dňa 27.11.2018 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, plynovej a NN prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - Dvojkrížna“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5683/4 a registra „E“ KN parc. č. 1373/6 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 27.11.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 27.11.2018 | Počet zobrazení: 740
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Stanoviská > Stanoviská 2011

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.