Dohoda č. MAGBO1800056 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty 1/63 - Ul. Svornosti

Číslo: MAGBO1800056
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I/63 – Ul. Svornosti pre účely stavby: Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava.
Podnikateľským zámerom investora ako stavebníka je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby vybudovať dopravný vstup do rozvojového územia Lesný hon – lokalita vymedzená Ul. Svornosti, Hydinárskou a Družobnou ul., novou križovatkou riadenou CDS a upravenou križovatkou Svornosti. V rámci stavby „Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava“ sa vybudujú stavebné objekty: SO 101 - Úprava cesty I/63 – ul. Svornosti, SO 101.2 – CDS Križovatky ul. Svornosti a komunikácie „C1“, SO 101.5 – Doplnenie verejného osvetlenia v križovatke
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.11.2018
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum platnosti do: 20.11.2020
Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I/63 – Ul. Svornosti pre účely stavby: Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava, stavebné objekty: SO 101 - Úprava cesty I/63 – ul. Svornosti, SO 101.2 – CDS Križovatky ul. Svornosti a komunikácie „C1“, SO 101.5 – Doplnenie verejného osvetlenia v križovatke
Predmet zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri úprave časti prejazdného úseku cesty I/63 – Ul. Svornosti pri zabezpečení stavebného povolenia Stavby, realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta. Prílohou Dohody je aj zmluva o budúcej zmluve o vecných bremenách č. MAGBO1800057.
Dodávateľ: GROTTO,a.s.
IČO: 35 719 184
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.11.2018 | Počet zobrazení: 2328
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.