Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva č. MAGBO1800057

Číslo: MAGBO1800057
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva uzatvorená podľa §50a zák č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník pre účely stavby: Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava. Zmluva je prílohou ku Dohode podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách – č. MAGBO1800056.
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri budúcom prevode vlastníckeho práva
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.11.2018
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum platnosti do: 20.11.2020
Dodávateľ: GROTTO, a.s.
Na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú, že Budúci prevodca a Budúci nadobúdateľ uzatvoria medzi sebou Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva, predmetom ktorej bude bezodplatný prevod vlastníckeho práva Budúceho prevodcu k časti Nehnuteľnosti špecifikovanej v zmluve.
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.11.2018 | Počet zobrazení: 1991
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.