Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 k dielu „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“

Číslo zmluvy: MAGSP1800010
Gestor: Oddelenie stratégie a projektov
Druhá zmluvná strana: MBM-Group, a.s., Hviezdoslavovo nám. 2013, 029 01 Námestovo
Predmet zmluvy: zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác
Objem finančných prostriedkov: 0 Eur (cena s DPH)
Dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.05.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 21.11.2018
Číslo záznamu, pod ktorým predkladateľ zmluvy doručil zmluvu oddeleniu: MAGS OSAP 33104/2018, MAG 462148/2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 20.11.2018 | Počet zobrazení: 2447
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.