Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov

Predmetom zmluvy je dohoda o rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov na účely zabezpečenia realizácie zberu drobných stavebných odpadov na zbernom dvore podľa Zmluvy A-01/2017 o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.6.2017 uzatvorenú medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum uzatvorenia: 16.11.2018
Dátum zverejnenia: 20.11.2018
Sprostredkovateľ: Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Ulica, číslo: Čapajevova 6
Mesto: Bratislava
IČO: 00 492 485
Prevádzkovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
 

 
 


 

Aktualizácia: 20.11.2018 | Počet zobrazení: 1655
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.