Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506901800

Dodatok uzatvorený dňa 19.11.2018 za účelom odstránenia nedostatkov v zmluve a zosúladenia údajov s údajmi v katastri nehnuteľností, kanalizačná prípojka k Bytovému domu Palárikova 12, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21701, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 19.11.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.11.2018 | Počet zobrazení: 646
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.