Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku stavieb Bory a Lamač

Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána, stavebný objekt SO101 Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka.
Číslo: MAGBO1800023
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 12.10.2018
Dátum zverejnenia: 15.10.2018
Dátum platnosti do: 11.10.2020
 

 
 
Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy je upraviť časť existujúceho prejazdného úseku cesty II/505 pre novú stykovú križovatku, umožňujúcu príjazd a odjazd z areálu obchodno – výstavných objektov do všetkých smerov, a to v rozsahu rekonštrukcie cesty II/505 a vybudovaním novej stykovej križovatky. 

Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána, stavebný objekt SO101 Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka.

Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon).
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri úprave časti prejazdného úseku cesty II/505 pri zabezpečení stavebného povolenia Stavby, realizácie a kolaudácie Stavby vrátane jej odovzdania do vlastníctva a správy Hlavného mesta

 

Aktualizácia: 15.10.2018 | Počet zobrazení: 1975
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.