Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva pre účely stavieb - Bory, Lamač

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva pre účely stavby: Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána, stavebný objekt SO101 Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka.
Číslo: MAGBO1800041
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 12.10.2018
Dátum zverejnenia: 15.10.2018
Dátum platnosti do: 11.10.2020
Dodávateľ: Bory, a.s.
IČO: 36 740 896
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
 

 
 
Na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú, že Budúci prevodca a Budúci nadobúdateľ uzatvoria medzi sebou Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva, predmetom ktorej bude bezodplatný prevod vlastníckeho práva Budúceho prevodcu k časti Nehnuteľnosti špecifikovanej v zmluve.Typ: Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva uzatvorená podľa §50a zák č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník úprava práv a povinností Zmluvných strán pri budúcom prevode vlastníckeho práva

Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva uzatvorená podľa §50a zák č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník pre účely stavby: Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána, stavebný objekt SO101 Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka. Zmluva je prílohou ku Dohode podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 č. MAGBO1800023.

 

Aktualizácia: 15.10.2018 | Počet zobrazení: 2079
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.