Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507741800/0099

Zmluva uzatvorená dňa 09.10.2018 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia rozvodu vodovodu, kanalizácie, plynu, NN a SLP pre stavbu ,,Obytný súbor Čunovo – Konopiská 2 – Technická infraštruktúra“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 83/10, 2360, 2361, 2362 v k.ú. Čunovo
Dátum uzatvorenia: 9.10.2018
Dátum zverejnenia: 9.10.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 9.10.2018 | Počet zobrazení: 543
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.