Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506061800/0099

Dodatok uzatvorený dňa 04.10.2018 za účelom vyčlenenie stavebného objektu – elektrická prípojka zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506061800/0099, ktorá sa stane predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku v prospech spol. Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 04.10.2018
Dátum zverejnenia: 05.10.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.10.2018 | Počet zobrazení: 734
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.