Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506541800/0099

Dodatok uzatvorený dňa 26.09.2018 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o plynovú prípojku k stavbe „Rodinný dom s garážou, Vrančovičova 17, MČ Bratislava - Lamač“ na pozemok reg. „E“ KN p.č. 715/102 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 26.09.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 26.9.2018 | Počet zobrazení: 877
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.