Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506681700/0099

Dodatok uzatvorený dňa 12.09.2018 za účelom vyňatia prípojky NN k stavbe „Rodinný dom, ul. Na Slavíne, Bratislava“ z predmetu zmluvy, pozemky reg. E-KN parc. č. 2981/3, 3001 a 3002/2, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 12.09.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 12.9.2018 | Počet zobrazení: 780
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.