Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506341700/0099

Dodatok uzatvorený dňa 21.08.2018 za účelom vyňatia NN prípojky z predmetu zmluvy k stavbe „Rodinný dom na ul. Francúzskych partizánov“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 21530 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 21.08.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.8.2018 | Počet zobrazení: 681
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.