Zverejnenie výsledkov OVS na nájom nebytových priestorov - podchod Hodžovo námestie

Hlavné mesto SR Bratislava ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s § 9a ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje víťazov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave
 

 
 


 

Aktualizácia: 13.7.2018 | Počet zobrazení: 2469
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2018
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.