Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505931700/0099

Dodatok uzatvorený dňa 02.07.2018 za účelom zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa SO 06.C prípojky VN k stavbe „DISCOVERY TOWER-Bytový dom“ pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako nového oprávneného a spoločnosť Discovery Residence s.r.o., ako nového stavebníka na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností z územného rozhodnutia uzatvorenej dňa 7.3.2018 so spol. KORA private residence s.r.o.(predtým CKM Reality s.r.o.)
Dátum uzatvorenia: 02.07.2018
Dátum zverejnenia: 02.07.2018
 

 
 


 

Aktualizácia: 2.7.2018 | Počet zobrazení: 926
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.