Znalecký posudok č. 13/2018 - Ing. Peter Kapusta

rozdelenia bytového domu súp.č.11693 na ulici Bodrocká č.44, v MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, okres Bratislava II, situovanom na pozemku registra "C" KN parc.č.5501/1, v k.ú.Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory, pre účely zápisu do katastra nehnuteľností (včítane výpočtu podlahovej plochy a stanovenia veľkosti spoluvlastníckych podielov).
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.6.2018 | Počet zobrazení: 1072
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.