Znalecký posudok č. 18/2018 - PATRIA, s.r.o.

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra "C" KN parc.č. 4890 v k.ú. Petržalka zapísaného na List vlastníctva č. 3589 vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava za účelom vybudovania novej polyfunkčnej stavby s cieľom majetkoprávne usporiadať vlastnícke vzťahy medzi užívateľom a vlastníkom daného pozemku
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.6.2018 | Počet zobrazení: 884
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.