Znalecký posudok č. 15/2018 - Ing. Juraj Talian, PhD.

Stanovenie odhadu všeobecnej hodnoty nehnuteľností:
pozemky parcelné číslo 882/1, 882/2, 882/17, 882/91, 882/92, 882/93, zapísané na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pozemok parcelné číslo 3400/160, zapísaný na liste vlastníctva číslo 6049, obec Bratislava, katastrálne územie Dúbravka, pre účel zamýšľaného prevodu formou zámeny.
 

 
 
 

Aktualizácia: 18.6.2018 | Počet zobrazení: 752
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Znalecké posudky > Znalecké posudky 2018
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.