Kúpna zmluva č. 118 02 18 3

Kúpna zmluva č. 118 02 18 3, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 4020/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2, parc. č. 4019/3 – záhrady vo výmere 13 m2, parc. č. 4023/7 – záhrady vo výmere 9 m2, k.ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 28.05.2018
Zverejnená dňa: 15.06.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.6.2018 | Počet zobrazení: 1365
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.