Kúpna zmluva č. 048804051800

Kúpna zmluva č. 048804051800, ktorej predmetom je predaj pozemku reg. „C“ parc. č. 250/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, k. ú. Dúbravka a novovytvorený pozemok parc. č. 250/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m2, k. ú. Dúbravka, vzniknutý geometrickým plánom č. 12–3/2016 odčlenením od pozemku reg. „E“ parc. č. 692/200, k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24.05.2018
Zverejnená dňa: 15.06.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.6.2018 | Počet zobrazení: 1335
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.