Kúpna zmluva č. 199/2018

Kúpna zmluva č. 199/2018, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely registra C KN č. 4840/40 vo výmere 22 m2 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 25.05.2018
Zverejnená dňa: 13.06.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.6.2018 | Počet zobrazení: 854
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.