Kúpna zmluva č. 048802051800

Kúpna zmluva č. 048802051800, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 2089/7 – záhrada vo výmere 95 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 150/2015 od pozemku reg. „C“ parc. č. 2089/7, evidovaného na liste vlastníctva č. 5920 pre k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 24.05.2018
Zverejnená dňa: 13.06.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 13.6.2018 | Počet zobrazení: 924
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.