Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0192 18 00

Zmluva o zriadení vecných bremien č. 28 88 0192 18 00, ktorej predmetom je právo umiestnenia verejného osvetlenia na pozemky registra „C“ KN parc. č. 1120/272, 273, 275, 276, 1120/661 - 678, 681, 1120/716, 717, 718, 719, 720, 722, 1120/679, 1120/206 v k. ú. Rusovce v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy.

Uzatvorená dňa: 04.06.2018
Zverejnená dňa: 05.06.2018
 

 
 
 

Aktualizácia: 5.6.2018 | Počet zobrazení: 853
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.