Kúpna zmluva č. 27/2018/KZ

Kúpna zmluva č. 27/2018/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra "C" parc. č. 1808/402 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, parc. č. 1808/730 – ostatné plochy o výmere 15 m2 a parc.č. 2697/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 15.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.5.2018 | Počet zobrazení: 1116
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.