Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov

Titulok: Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
1. Stručný popis: Obsahom diela je obnova 116 ks zrezaných 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave a obnova svetelných miest v miestach zrezaných stožiarov v hlavnom meste SR Bratislava. Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stĺpov, výložníkov a svietidiel ako i napojenie na el. energiu.
Číslo zmluvy: MAGSP1800007
Názov: Stavebné práce na osadenie nových 116 ks 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave
Typ: Stavebné práce
Predmet zmluvy:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Stavebné práce na osadenie nových 8 metrových stožiarov verejného osvetlenia v miestach zrezaných stožiarov verejného osvetlenia v hl. meste SR Bratislave“ (ďalej len „Dielo“).
2. Obsahom diela je obnova 11
Dátum uzatvorenia: 28.05.2018
Dátum zverejnenia: 29.05.2018
Dodávateľ: Siemens s.r.o.
IČO: 313499307
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa
Organizácia: OSK
Názov sekcie: Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností
Zodpovedná osoba: Ing. Marcel Held
 

 
 
 

Aktualizácia: 29.5.2018 | Počet zobrazení: 1778
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.