Kúpna zmluva č. 143/2018

Kúpna zmluva č. 143/2018, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti – pozemku parcely registra C KN č. 7263/2 o výmere 252 m2 - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 18.05.2018
Zverejnená dňa: 24.05.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.5.2018 | Počet zobrazení: 1068
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.