Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00

Kúpna zmluva č. 04 88 03 40 18 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92 – vinice vo výmere 10 m², parc. č. 1506/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 130 m², parc. č. 1506/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m² a parc. č. 1506/95 – vinice vo výmere 93 m².

Uzatvorená dňa: 15.05.2018
Zverejnená dňa: 17.05.2018
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 17.5.2018 | Počet zobrazení: 1207
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.