Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovateľ poskytuje pre prevádzkovateľa činnosť/služby: zabezpečenie školenia na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych predpisov a zabezpečenie školenia na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zák. č. 314/2001 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych predpisov
e-learningovou formou na základe Rámcovej dohody č. MAGTS1700159 zo dňa 07.08.2017.
 

 
 
 
Číslo:
č. MAGTS1800029
Názov:
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Typ:
Tovary a služby
Predmet:
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva vo svojom informačnom systéme, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutom v tejto zmluve.
Cena:
.00
Dátum zverejnenia:
14.5.2018
Dodávateľ:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Ulica, číslo:
J. Stanislava 1
Mesto:
841 05 Bratislava
IČO:
35859857
Dátum účinnosti:
15.5.2018
Dátum platnosti do:
24.5.2018
Organizácia:
Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar:
Oddelenie ľudských zdrojov

Aktualizácia: 14.5.2018 | Počet zobrazení: 1046
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.