Dohoda o ukončení Zmluvy na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003.

predmet/anotácia: Dohodou bola ukončená zmluva č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003, ktorá bola uzatvorená podľa už v súčasnosti neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch na dobu neurčitú. Oprávnená osoba ukončila činnosť nakladania s komunálnym odpadom.

dátum uzatvorenia dohody: 10.5.2018
dátum zverejnenia dohody : 11.5.2018
dátum účinnosti: 12.5.2018
dodávateľ / poskytovateľ: Univerzitná nemocnica Bratislava, prevádzka Nemocnica sv. Cyrila a Metoda.
Sídlo: Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31813861
zodpovedný za magistrát: RNDr. Dajana Krošláková
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 11.5.2018 | Počet zobrazení: 2104
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.