Prenájom nebytového priestoru na Českej ulici č. 2 v Bratislave

K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
NP_Ceska2
Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje v súlade s § 9a odsek 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytový priestor vo výmere 255,70 m² v stavbe súpis. č. 108 na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 1516.
 

 
 
 

Aktualizácia: 10.5.2018 | Počet zobrazení: 1291
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2018
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.