Zmluva o dielo č. OSV/014/2018

Titulok: Zmluva o dielo č. OSV/014/2018 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
Stručný popis:
Zmluva o dielo za účelom vyhotovenia diela – Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2019 – 2023 uzatvorená medzi hlavným mestom a firmou Erudio, s. r. o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.05.2018
Dátum účinnosti: 10.05.2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018.
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie sociálnych vecí
Zodpovedná osoba: Mgr. Vlasta Miškaninová
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 9.5.2018 | Počet zobrazení: 2553
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.