Kúpna zmluva č. 409 0066 18

Kúpna zmluva č. 409 0066 18 uzatvorená dňa 12.03.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností registra „C“ parc. č. 3058/15 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 45 m2 a novovzniknutých pozemkov 3058/93 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 12 m2 a 3058/94 - zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 18 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 12.03.2018
Zverejnená dňa: 04.05.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.5.2018 | Počet zobrazení: 916
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.