Kúpna zmluva č. 083 02 18 3

Kúpna zmluva č. 083 02 18 3 uzatvorená dňa 23.04.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2296/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom území Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 23.04.2018
Zverejnená dňa: 04.05.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 4.5.2018 | Počet zobrazení: 872
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.