Kúpna zmluva č. 4 02 0001 18

Kúpna zmluva č. 4 02 0001 18 uzatvorená dňa 29.03.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ parc. č. 2670/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m² v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 29.03.2018
Zverejnené dňa: 03.05.2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.5.2018 | Počet zobrazení: 1218
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.