Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509191400/0099

Stručný popis: Dodatok uzatvorený dňa 03.05.2018 z dôvodu zmeny oprávneného z vecného bremena, uloženie prípojky NN, prípojky vody a požiarnych hydrantov, prípojky kanalizácie a prípojky plynu k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“
Dátum zverejnenia: 03.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 3.5.2018 | Počet zobrazení: 1107
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.