Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018

Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 18 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018 , ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 5214/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2, parc. č. 5388/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 167 m2, parc. č. 5389/4 - ostatné plochy vo výmere 136 m2, parc. č. 5391/4 – ostatné plochy vo výmere 33 m2, parc. č. 5391/8 – ostatné plochy vo výmere 621 m2 a parc. č. 5392/2 – ostatné plochy vo výmere 255 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 25.4.2018 | Počet zobrazení: 1036
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.