Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018

Kúpna zmluva č. 04 - 14 - 19 - 2018 uzatvorená dňa 16.04.2018, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 3662/95 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 400 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Petržalka.

Uzatvorené dňa: 16.04.2018
Zverejnené dňa: 25.04.2018
 

 
 
 

 

Aktualizácia: 25.4.2018 | Počet zobrazení: 946
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.