Kúpna zmluva č. 409 0070 18

Kúpna zmluva č. 409 0070 18, ktorej predmetom je predaj pozemkov parc. č. 3058/21 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parc. č. 3058/81 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 a parc. č. 3058/82 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m2 nachádzajúcich sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 13. 2. 2018
Zverejnená dňa: 18. 4. 2018
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.4.2018 | Počet zobrazení: 773
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.