Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502021800/0099

Stručný popis: uzatvorená dňa 21.03.2018 za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, plynovej a UPC prípojky k stavbe „Rodinný dom Vrakuňa III“ na pozemok reg. E-KN parc. č. 900/103 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 22.03.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
 

 
 
 

Aktualizácia: 22.3.2018 | Počet zobrazení: 491
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.